Vaginální mapování

Cíl masáže

Vaginální mapování je velmi jemná masážní technika vycházející z metodiky sexuologické práce s tělem (Sexological Bodywork), která pomocí vědomého doteku a práce s dechem:

 • přivádí pozornost do těla
 • uvolňuje napětí v těle
 • pomáhá zcitlivovat vaginální tkáň
 • navrací živost do necitlivých míst a odstraňuje napětí z bolestivých míst
 • prohlubuje propojení s vlastním tělem a zvyšuje intenzitu prožívání
 • přináší pocit vnitřní svobody a stability
Tantrická masáž Praha

Jak vaginální mapování funguje?

Naše těla mají paměť a nesou v sobě stopy mnoha různých zážitků, prožitků a zkušeností, pozitivních i negativních, které se soustřeďují zejména v pánevní oblasti, kde sídlí zdroj naší životní energie. Příjemné zážitky se v paměti těla projevují jako místa plná potěšení, radosti a pozitivních emocí, nepříjemné zážitky zanechávají v těle otisky v podobě bolestivých a necitlivých míst* nebo míst nesoucích v sobě negativní emoce.
*Tělo reaguje na nepříjemné zkušenosti stažením a znecitlivěním – brání se tak před dalšími možnými negativními zážitky a vytváří napětí a stres.

Vaginální mapování umožňuje pomocí jemné masážní techniky, vědomé pozornosti a práce s dechem uvolnit oblast pánevního dna, probudit a oživit necitlivá místa a odstranit napětí z bolestivých míst. Vědomým procítěním a prodýcháním se vyplaví nahromaděné emoce a pročistí se tělo i mysl.

Tantrická masáž Praha

Čím pro mě může být vaginální mapování přínosné?

 • naučit se zaměřovat pozornost do těla
 • zvýšit citlivost uvnitř vaginy
 • uvolnit napětí z pánevní oblasti
 • zmírnit bolesti při menstruaci
 • pročistit se po fyzické i duševní stránce
 • získat pocit vnitřní svobody a stability

Vaginální mapování doporučujeme ženám, které mají:

 • negativní vztah ke svému tělu
 • sníženou citlivost a schopnost prožívat
 • sníženou chuť na milování
 • bolestivou a nepravidelnou menstruaci
 • problémy s otěhotněním
 • problémy s dosažením orgasmu
 • nedostatek životní (sexuální) energie

Vaginální mapování je vhodné také pro ženy, které prožily některou z těchto zkušeností

 • bolesti při milování
 • gynekologické zákroky a operace
 • komplikovaný porod
 • domácí násilí/týrání (fyzické i psychické)
 • zneužívání/znásilnění

Jak probíhá sezení vaginálního mapování?

Sezení vaginálního mapování začíná úvodním rozhovorem, jehož délka a obsah se odvíjí od konkrétních potřeb klientky. Terapeutka nejprve zjišťuje, s čím žena na sezení přichází, jaký má vztah k sobě a ke svému tělu, k sexualitě a intimitě, jaký je její záměr a co od sezení očekává. Následně klientce přiblíží průběh sezení.

Začíná se krátkou masáží celého těla a uvolněním pánevní oblasti a pokračuje se vlastním mapováním. Pomocí vědomého doteku a práce s dechem se přivádí pozornost do jednotlivých míst ve vagině, která se uvolňují a zcitlivují. Klientka si sama řídí průběh sezení a podle svých potřeb si určuje délku, intenzitu a rychlost doteku. Postup mapování je velmi pomalý a citlivý, každému místu je věnován dostatek času a po celou dobu probíhá mezi klientkou a terapeutem/kou vzájemná komunikace.

Tantrická masáž Praha

„Důležité především je, aby se klientka cítila pohodlně a v bezpečí.“

Délka jednoho sezení bývá zpravidla 2,5–3 hodiny, pro dosažení optimálního výsledku doporučujeme sezení opakovat 3–5krát v průběhu několika dnů až týdnů. Mezi jednotlivými sezeními by v ideálním případě neměl být větší než týdenní odstup. Po prvním sezení můžete pociťovat únavu a můžou se objevit i negativní emoce nebo nepocítí žádné změny. Tyto pocity často vedou k tomu, že klientky mají přirozenou tendenci z procesu vystoupit a v dalších sezeních nepokračovat. Doporučujeme však vytrvat, protože obvykle až po druhém či třetím sezení dochází k výraznějším posunům a změnám.

Tantrická masáž Praha

Zuzana

Vaginální mapování provádí masérka / terapeutka Zuzana.

Počet sezeníCena
15.200 Kč
210.400 Kč
3 (výhodná cena)14.800 Kč
4 (výhodná cena)19.200 Kč
5 (výhodná cena)23.600 Kč

Jak klienti hodnotí Zuzku?

Kurz se Zuzkou byl super

Rated 5,0 out of 5

Kurzem s lektorkou Zuzanou jsem byl nadšen. Jsem cizinec a měla se mnou

velkou trpělivost vše mi důkladně vysvětlit a pochopit. Otevřelo mi to

dveře, rozhled a chuť pokračovat dále ve svém zdokonalování v učení

tantrických masáží, energii a pochopení. Pro mne Zuzana určitě znamenala

klíč, bez kterého bych nepokročil dále. Vřele doporučuji a přeji mnoho

prožitku a zážitků v tomto kurzu.

Hatem

Kurz se Zuzanou jsme si oba užili

Rated 5,0 out of 5

Milá Zuzano, jsme toho ještě plni 😊 Bylo to s Vámi nádherné pro oba. Je to též hodně o „chemii“ s Vámi. Zkrátka jste nám „sedla“, že nebyl problém se uvolnit. Byť jsme se i do včerejška ne zcela zřídka hezky milovali, tak se Vám povedlo nás posunout o kousek dál. Děkujeme

Pepík a Dáša

Děkujeme za kurz, Zuzko!

Rated 5,0 out of 5

Děkujeme moc za úžasný zážitek! Tohle by měl zažít každý pár. Děkujeme, že

se něčemu takovému věnujete.

Margarita & Vojta

Párový zážitek a kurz

Rated 5,0 out of 5

Zuzko, ještě jednou moc děkujeme. Byl to super zážitek a určitě jsme se o sobě navzájem dozvěděli další věci a i teď si doma všechno ještě víc užíváme 🥰 Za kurz jsme opravdu rádi a hodně nám to dalo do našeho vztahu, děkujeme 🥰

Míša a Radim

Párový kurz se Zuzkou

Rated 5,0 out of 5

Zuzko, musím Vám napsat, že jsem toho stále plná! Bylo to úžasný.

Chtěla bych Vám moc moc poděkovat za to, co jsme u Vás zažili. Určitě

jsme u Vás nebyli naposledy. Vím, že to pro Vás muselo být velmi obtížné

díky mému příteli, který se ale nakonec také neskutečně zapojil a užil

si to. Před usnutím mi ještě jednou moc děkoval, že jsem tohle vymyslela

a mohl to zažít.

Karolína
Přesunout se na začátek